Month: October 2014

October 27, 2014 admin

Ideen om glasshuset kom som opp da “bestillingen” var en enkel bod for lagring av felles hagemøbler i borettslaget Trondhjems Kooperative Boligselskap. Som motsats til å stue møblene vekk for vinteren har glasshusprosjektet istedet blitt en god testarena for aksjonsarkitektur.

October 20, 2014 admin

Via partner Steffen Wellinger, som også er ansatt på NTNU, har Bjørke Arkitektur bidratt til teksten i kapittelet “aktivsskapende arkitektur” i NTNUs innspill til ny folkehelsemelding der også klubbhusprosjektet til IL Trond er trukket frem som et godt eksempel.