Month: November 2014

November 7, 2014 admin

Partner Steffen Wellinger holdt innlegg om sosiale byrom og “væresteder” på folkemøte om utviklingen av kystbyen Brekstad 6.11. Innlegget fokuserte på mulig merverdi for møte og opphold i alle type prosjekter.