Month: March 2015

March 30, 2015 admin

Konferransen var et must for alle som er opptatt av entreprenørskap og innovasjon! Under overskriften “Love, Peace and Entrepreneurship” holdt Steffen Wellinger (NTNU/ partner i Bjørke Arkitektur) et veldig interessant foredrag.