Month: October 2015

October 15, 2015 admin

Tenketanken Urbanistene inviterte til paneldebatt om brukerinnvolvering i byutvikling. Midt i Bjørke Arkitekturs interessefelt – og en interessant debatt ble det!

October 8, 2015 admin

Trondheim ByLab er et av prosjektene i plansatsingen mot store byer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  ByLab har søkt tilskuddsmidler til pilot- og forbildeprosjekter innenfor ulike tema for å fremme bærekraftig og attraktiv byurvikling. Vårt prosjekt “Mobilioteket” er et av hovedprosjektene i arbeidsrommet “Gatelangs” og vi fikk anledning til å holde en prosjektpresentasjon med fokus på metodebruk, prosess…