Glasshuset filmfestival – hva arkitektur kan GJØRE

October 27, 2014 admin


14 filmfestival plakat

Ideen om glasshuset kom som opp da “bestillingen” var en enkel bod for lagring av felles hagemøbler i borettslaget Trondhjems Kooperative Boligselskap. Som motsats til å stue møblene vekk for vinteren har glasshusprosjektet istedet blitt en god testarena for aksjonsarkitektur.

Glasshuset filmfestival arrangeres i år for 6.gang og er et tiltak som samler barn, unge og voksne i nabolaget til fellesopplevelser til tross for årstid og mørke. Arrangementet inspirerer beboerne til å komme opp med nye ideer for bruk, og bidrar til at stadig flere betrakter det halvoffentlige fellesarealet som et reellt supplement til oppholdsarealet i egen bolig. Dette enkle bygget ivaretar funksjoner som kunstustillinger, kurskvelder, møter, fellesmiddager, barnebursdager, fester, avslutninger, bibliotek, kafe, lesekrok, arbeidsrom, lekested …. osv

Glasshuset filmfest

 

Les mer mer om klimabeskyttede uterom på Rosenborg her

Les mer om fjorårets festival her

strinda avisa glasshus filmfestival