Author: admin

October 27, 2019 admin

Tiden har gått, men vi har ikke stått stille! Det er stadig økende oppdragsmengde og mange spennende prosjekter er i gang. Viktigste nyhet er at Bjørke Arkitektur har flyttet til fantastiske lokaler i en brygge på Bakklandet. Her er vi i full gang med å utvikle et nyskapende fagmiljø sammen med RF Arkitektur og Fasting…

May 20, 2017 admin

Veldig fornøyd med vår egen lille avdeling inne på Digs! Nå har vi enda bedre arbeidsforhold med god plass til skissering, samtaler, møter, modellbygging og byens beste lunsjplass og pub. Velkommen innom for å hilse på!

October 30, 2016 admin

Nå er endelig Bjørke Arkitekturs nye og mer samarbeidsvennlige nettsider nesten helt ferdige! Det skal legges ut mer info om mangt – i mellomtiden er det selvsagt bare å ta kontakt hvis du leter etter noe du ikke finner! Siden forrige oppdatering har det skjedd mye! Stadig flere prosjekter lander på tegnebordet og mange spennende…

September 16, 2016 admin

Lurer du på hva “mobilioteket” egentlig handler om? Dette pilotprosjektet utføres på oppdrag av Miljøpakken og er et samarbeidsprosjekt av Bjørke Arkitektur, Nice Industridesign og Steffen Wellinger, arkitkekt/NTNU. Fin artikkel i nettavisen Trondheim.2030.no

October 15, 2015 admin

Tenketanken Urbanistene inviterte til paneldebatt om brukerinnvolvering i byutvikling. Midt i Bjørke Arkitekturs interessefelt – og en interessant debatt ble det!

October 8, 2015 admin

Trondheim ByLab er et av prosjektene i plansatsingen mot store byer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  ByLab har søkt tilskuddsmidler til pilot- og forbildeprosjekter innenfor ulike tema for å fremme bærekraftig og attraktiv byurvikling. Vårt prosjekt “Mobilioteket” er et av hovedprosjektene i arbeidsrommet “Gatelangs” og vi fikk anledning til å holde en prosjektpresentasjon med fokus på metodebruk, prosess…

August 25, 2015 admin

De siste ukene har vi designet og bygget “LaBaL” (LAByrint og BALanse) som ble utstilt på Trondheim Maker Faire fredag 28.8 og lørdag 29.8 2015! Installasjonen er en stooooor utgave av det klassiske labyrintspillet i tre, der man skal balansere en kule gjennom en løype med mange hull.  Vår variant kan spilles både analogt og digitalt:

July 23, 2015 admin

Spennende tider! Flere prosjekter er nesten ferdigstilt og mange nye er igang! Her er glimt fra noe av det som fyller tegnebord og tanker for tiden:

May 7, 2015 admin

Spennede å få delta på Nordic City Networks seminar i Trondheim sammen med byutviklere fra hele norden! Inspirerende foredrag bl.a. av Helle Juel (JuulFrost Arkitektur, København) om urbane campusprosjekter og deltagelse i høyaktuell workshop: Byutvikling “bootcamp”.  Hvordan legge til rette for innovasjon, næringsutvikling og entreprenørskap i en urban setting og for en urban campus?

April 20, 2015 admin

En ære å få være bidragsyter i fantastiske The List, Trondheims første engelskspråklige tidsskrift! Det ble også en anledning til å reflektere over skaperglede sammen med Nice Industridesign.