Mange gode dager på jobben

- og noen tanker om arkitektur

20/04/2015

Do It Yourself! Bjørke Arkitektur i The List

En ære å få være bidragsyter i fantastiske The List, Trondheims første engelskspråklige tidsskrift!

Det ble også en anledning til å reflektere over skaperglede sammen med Nice Industridesign.

(more…)

30/03/2015

Technoport Conference 2015

Konferransen var et must for alle som er opptatt av entreprenørskap og innovasjon! Under overskriften “Love, Peace and Entrepreneurship” holdt Steffen Wellinger (NTNU/ partner i Bjørke Arkitektur) et veldig interessant foredrag.

(more…)

28/02/2015

Happy (active) Trondheim

Spennede, tverrfaglig konferranse og workshop om hvordan Trondheim kan utvikles til å bli en smart, helsefremmende by. Steffen Wellinger (NTNU/ partner i Bjørke Arkitektur) var en av innlederne til workshop´en på dag 2.  Foredragets tittel var Happy (active) Trondheim – om merverdiene av aktivitetsskapende arkitektur for samfunns- og byutvikling.
(more…)

20/02/2015

JABB!

Helt greit å jabbe litt om ting man brenner for! JABB er en serie uformelle møter skapt for å diskutere prosjekter og interesser.  På JABB #21 var det vår tur, og vi ville snakke om arkitektur, lykke og helse.

(more…)

23/01/2015

Wildwood på studio:beta

Bjørke Arkitektur var et av kontorene som ble presentert da NAL arrangerte temakveld om trearkitektur og wildcardordningen på studio:beta i Trondheim. Målsetningen for arrangementet var nettverksbygging og faglige diskusjoner rundt bruk av tre.

(more…)

10/12/2014

Trondheim Kommunes Byggeskikkpris

Studenter ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst fikk hedrende omtale for prosjektet Tremenningen der Steffen Wellinger (NTNU/ partner Bjørke Arkitektur) har bidratt som veileder. Tremenningen hedres for midlertidig arkitektur som er skapt av studenter på dugnad for å gjøre byrom bedre tilgjengelig og aktive.

(more…)

07/11/2014

Bjørke Arkitektur på folkemøte i Brekstad

Partner Steffen Wellinger holdt innlegg om sosiale byrom og “væresteder” på folkemøte om utviklingen av kystbyen Brekstad 6.11. Innlegget fokuserte på mulig merverdi for møte og opphold i alle type prosjekter.

(more…)

27/10/2014

Glasshuset filmfestival – hva arkitektur kan GJØRE


14 filmfestival plakat

Ideen om glasshuset kom som opp da “bestillingen” var en enkel bod for lagring av felles hagemøbler i borettslaget Trondhjems Kooperative Boligselskap. Som motsats til å stue møblene vekk for vinteren har glasshusprosjektet istedet blitt en god testarena for aksjonsarkitektur.

(more…)