Medvirkning er mer enn å få velge mellom alternativer

Designtenking er kort forklart en metode som trekker brukere aktivt med i den kreative prosessen. Målet er å finne de beste løsningene basert på to-veis kunnskapsutveksling, innsikt og ekte brukerinvolvering i alle prosjektfasene.

De beste resultatene kommer når man skaper og utforsker noe sammen !

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke bare de store prosjektene som har nytte av et solid opplegg for brukermedvirkning. Når man skal lage omgivelser som folk skal tilbringe livet sitt i er det alltid avgjørende å få grundig innsikt i ønsker og behov. Det man sier og er bevisst på er bare en del av dette. Vi trenger også å få fram den mer ubevisste innsikten om hva man gjør, drømmer om og vet for å finne ut hva som vil fungere for nettopp dere.

Bjørke Arkitektur har utviklet metoder og verktøy til bruk i alle størrelse prosjekter

- også privatbolig.

En arbeidsbok med utvalgte oppgaver strukturerer prosessen og gir oppdragsgiver kunnskap om hvordan arkitekter jobber og tenker. Det gjør det enklere å vurdere forslag og man får maksimalt eierskap og nærhet til prosjektet sitt.

 

© Bjørke Arkitektur AS

Noen ganger kan det være usikkerhet eller uenighet om hvilke tiltak som vil være de rette. Ikke alt kan forutses ved tegnebrettet.

Vi har tro på prototyping og tidlig testing av løsningsforslag! 

For større prosjekter kan valg man tar rundt møtebordet ha store konsekvenser. Ved å introdusere pilotprosjekter som metode kan man teste løsninger på komplekse problemstillinger i en avgrenset situasjon og med relativt lav risiko før de implementeres i stor skala. Det gir større trygghet både økonomisk og når det gjelder valg av løsning når man kan studere effekten av konkrete grep i et begrenset format. Man ser også ofte at virkningen av et relativt lite tiltak er helt uventet. Det er også etter hvert blitt mange eksempler på eksperimentelle, midlertidige tiltak som leder den videre planleggingen av et bygge- eller byplanleggingsprosjekt i en helt ny retning.