Kan arkitektur dulte mot bærekraft og det gode liv ?

October 3, 2013 admin

Hva arkitektur kan GJØRE er minst like viktig som hva arkitektur ER!

Livsstilsendring er et tema i diskusjonen om bærekraft. Å bygge mindre og bo tettere, kutte ned på fritidsreiser og forbruk er positivt for energibruk og klima. Samtidig blir vi utfordret til å tenke nytt når det gjelder oppfattelsen av velstand og komfort. Bjørke Arkitektur vil være med i debatten! Sammen med Steffen Wellinger (Arkitekt og 1.amanuensis, NTNU) har vi startet ideprosjektet DULT.

1_Page_1

 

Bærekraft knyttes direkte til begreper som folkehelse og lykke.
Forskning og undersøkelser rundt dette viser at man gjennom enkle virkemidler (såkalte nudges eller “dult”) kan påvirke menneskers valg og adferd og dermed innby til en bærekraftig, aktiv livsstil.

 

Vi ønsker å omsette denne kunnskapen til arkitektur- og designprosjekter gjennom konkrete arkitektoniske løsninger og strategisk metodebruk. Målsetningen er å skape rammer rundt et godt liv der sosialt fellesskap, kultur og aktivitet er synonymt med velstand, sunn livsstil og miljøvennlig ressursbruk.

thaler-nudge sm

Thaler og Sunsteins bok “Nudge” (2009) handler om adferdsøkonomi.
Prinsippene er interessante for alle planleggere.


IL Tronds klubbhus – våre intensjoner og erfaringer 

#1 møteplass blir til værested

skisse møteIdrettsanlegget som et viktig offentlig rom og samlingspunkt.
Tilgjengelig og inviterende sted for både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i nærmiljøet.
Estetikk og atmotfære som inviterer og appellerer til bruk og eierskap.

 

#2 vær og klima
skisse vær

Idrettsanlegget som et viktig offentlig rom og samlingspunkt.
Tilgjengelig og inviterende sted for både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i nærmiljøet.
Estetikk og atmosfære som inviterer og appellerer til bruk og eierskap.

 


#3 dult

Club house for sports club Trond by Bjørke Arkitektur, Trondheim

Tilgjengelig oppholdsareal med robuste elementer som antyder samvær, aktivitet – eller hvile.
Komfortabelt, funksjonelt, fleksibelt.
Resirkulering av “avfall” (fotballnett) og materialrester.
Gir stort klubbhusareal, men holder energibruken nede.


Bærekraft, bevegelse og det gode liv ……….nye prosjekter ?

# markaringen

Nettverk av støttepunkter for aktivitet i marka.
God kollektivtilknytning gir tilgjengelighet for alle og introduserer markaliv til nye brukere.
Naturlekeplasser og innfallsporter som turmål i seg selv.
Etablere overnattingsmuligheter: Shelters. Teltplasser,  Turisthytte (gjerne selvbetjent)

idékatalog_støttepunkter til aktivt udeliv-1

Inspirasjon fra idékatalog_støttepunkter til aktivt udeliv LOA – Primus arkitekter

# sentrum

Utforming av gater, plasser, møtesteder som oppfordrer til bevegelse og aktivitet.
Sportlekeplasser og turmuligheter som også er planlagt for vinterbruk.
Værskjermede oppholdssoner og ikke-kommersielle væresteder.
Aksjonsarkitektur: Midlertidige installasjoner og interaktive omgivelser.

144617-185507939

Inspirasjon fra NYC active design guidelines

# bydelen

Steder man møtes blir til steder man vil være. Utforming med lokal forankring skaper identitet.
Tilrettelegging for flerbruk og fleksibilitet i nabolag og nærmiljøer.
Værskjermede aktivitetsområder og oppholdssoner.
Aktivitetsskapende arkitektur og design til hverdagsbyggene.

aktivitetslandskabet mappe_Page_11_Image_0001 aktivitetslandskabet mappe_Page_30_Image_0001

fra prosjektet lethaller LOA – JAJA arkitekter

 

 

Kilder: Thaler & Sunstein, Nudge 2009 ; NYC , Active design guidelines: 2010 ; LOA & Primus, Støttepunkter ; Jaja & LOA , Aktivitetslandskap