KROKSTIEN

Et boligprosjekt på en utfordrende tomt ble realiserbart etter tett samarbeid med geotekniker om massefordeling på tomta. Resultatet ble et hus som er formet etter terrenget og følger utsikten. Den spesielle formen sørger for spennende rom inne og ute, og taket sørger for et stort uteareal til bruk i alle årstider.

Arkitekt: Bjørke Arkitektur

Oppdragsgiver: Privat

Beliggenhet: Krokstien, Trondheim

Prosjektering: 2011-2015

Bygging: 2014-2015

Status: Ferdig

Omfang: Nybygg. Enebolig med utleiedel

 

 

 

 

tomten3 kopi
KRarbmodell
KRsitplan
KR_2015-04-23 14.39.50_RB
tomten2
KR_2015-04-23 15.19.53_RB
KRsnitt
KR_2015-04-23 14.10.32_RB
WEB Fasade vest
2015-04-23 13.40.23
KR1etg
2015-04-23 13.38.20
KRsokkel
2015-04-23 15.19.01
KRfasadesn
KRfasadeø
KR3d3
KR_2015-04-10 10.04.40_RB