MÅNEBAKKEN BORETTSLAG

Bygningene som huser borettslaget var opprinnelig næringseiendommer og bærer preg av at ombyggingen til bolig i 1998 hadde lite fokus på å skape et godt bomiljø. Nå er tiden kommet for å gjøre noe med dette! Månebakken ønsker seg å bli et inkluderende og godt sted å leve og et sted som fremmer en bærekraftig livsstil. I samarbeid med Nice Industridesign er det gjennomført en omfattende brukerinnvolveringsprosess som har ført til løsningsforslag som det nå jobbes videre med.

Arkitekt/Designer: Bjørke Arkitektur, Nice Industridesign

Oppdragsgiver: Månebakken Borettslag

Beliggenhet: Ila, Trondheim

Prosjektering: 2014 -

Bygging: -

Status: Innledende innsiktsarbeid gjennomført

Omfang: 49 leiligheter inkl fellesarealer

 

Prosjektet har fått kompetansetilskudd fra Husbanken for å bruke innovative metoder for brukermedvirkning i prosessen mot et positivt og inkluderende bomiljø.

 

 

rapport-render
fellesinngang
_t8a9983
_t8a9994-2
fargesetting
terninger_regler