Om mobilioteket i nettavisen Trondheim 2030

September 16, 2016 admin

Lurer du på hva “mobilioteket” egentlig handler om? Dette pilotprosjektet utføres på oppdrag av Miljøpakken og er et samarbeidsprosjekt av Bjørke Arkitektur, Nice Industridesign og Steffen Wellinger, arkitkekt/NTNU. Fin artikkel i nettavisen Trondheim.2030.no