Vi hjelper deg å gjøre ønsker om til løsninger

.

foto-runa-fra-ellen

Hei. Jeg heter Runa, og det er meg du møter når du kontakter Bjørke Arkitektur. Jeg har bred erfaring som arkitekt for ulike typer byggeprosjekter, byplanlegging og rådgiving. Når Bjørke Arkitektur får et nytt oppdrag setter jeg sammen et team som er tilpasset oppdraget. Derfor kan det godt være du møter flere arkitekter eller designere - for eksempel en av disse: .

Ragnhild Førde er en superdyktig arkitekt med erfaring fra et vidt spekter innenfor arkitekturfaget. Hun har nettopp startet eget kontor og vil bli en sentral samarbeidspartner for Bjørke Arkitektur framover.

Ida, Anders og Jonas hos Nice Industridesign er medsammensvorne i flere prosjekter. De er eksperter på brukerorientert design og vi jobber stadig sammen når oppgaver og løsninger kan dra nytte av tverrfagligheten vår.

Steffen Wellinger er arkitekt og professor ved NTNU. Han er medtenker bak Bjørke Arkitekturs faglige basis og har vært samarbeidspartner i flere prosjekter. Han er også en viktig stemme i arkitekturdebatten i inn- og utland.