Nytt Klubbhus for IL Trond

 

 

Bakgrunn

Det nye klubbhuset til fotballklubben IL Trond ligger i bydelen Rosenborg nær Trondheim sentrum.

 

Klubbhuset består bl.a. av to etasjer med klubbsal, inne- og utekjøkken, garderobeanlegg og et stort overdekket uterom. Prosjektet ligger i sammenheng med boligbebyggelse og et større skole- og parkområde.

 

Den omfattende fotballaktiviteten på banene med økende praktiske behov har vært utgangspunktet for prosjektet. I tillegg er klubbhuset ment å være et positivt tilskudd til nærmiljøet og et sted som bidrar til å gjøre utendørs aktiviteter for barn og unge mer attraktive.

 

Prosjektet ble initiert av entusiaster i TROND og i lokalsamfunnet.  En stor del av planleggingen og byggingen har vært basert på frivillig arbeid/dugnad og samfunnsengasjement. Lokalt engasjement har skapt eierskap, reduserer risikoen for hærverk og har vært en viktig årsak til de lave prosjektkostnader.

 

Situasjon

Klubbhustomten ligger i utkanten av idrettsanlegget og er plassert i en naturlig kontekst av boligbygg rundt fotballbanene . De fargerike trehusene er blant de første kooperative boligprosjektene i Norge (tidlig 1920) og bygget i tråd med Sverre Pedersens planlagte bebyggelsesstruktur fra 1919.

Det andre karakteristiske naboskapet er "Rosenborg park" som er en større bydelspark som knytter sammen en ungdomsskole, et aldershjem, idrettshall, boliger, lekeplasser, en natur-isbane, fotball- og basketbaner. Denne park-og grøntstrukturen ligger i akse med festningsparken rundt Kristiansten festning (1681)

 

Arkitektonisk intensjon og løsninger

Hensikten har vært å skape et robust og unikt miljø som fungerer som en del av parkanlegget og samtidig med de tradisjonelle trehusene i nabolaget.

Det er lagt vekt på en utforming som appellerer til barn og ungdom og som inviterer til opphold og aktivitet. Estetisk kvalitet i helhet og detaljer har vært en viktig målsetning i denne sammenhengen.

 

Det nye Klubbhuset består av et enkelt saltaksvolum og et overbygd utendørsareal som vender mot fotballbanene. Den viktige utendørs trappeforbindelsen til garderobene i sokkeletasjen har vært sentral i fasadeutformingen. Både trappen og fasaden fungerer som formidling mellom etasjene og også mellom de mer tradisjonelt utformede gatefasadene og de mer åpne fasadene på oversiden.

Saltaksvolumet er bygget med utgangspunkt i restene av enkelt garderobe-og lagerbygg som sto på tomten fra før. Klubbhusets sokkeletasje har derfor betonggulv, vegger og etasjeskiller fra dette opprinnelige bygget. Den øvrige delen av dette bygget ble revet for å muliggjøre klubbhusprosjektet.

 

Møtesteder

På lik linje med f.eks. nærbutikker, bydelssentre etc er lokale idrettsbaner og klubbhus arenaer der folk møtes og oppholder seg i hverdagen. Estetikk og utforming av disse naturlige møtestedene er ikke alltid et resultat av bevisste valg.

 

Med beliggenhet i et nabolag og område med mange barn og unge ble det en naturlig målsetning at klubbhuset skulle bli et positivt sted både for den organiserte og uorganiserte aktiviteten rundt banen.

 

Målet har vært å lage et sted hvor folk – barn, ungdom og voksne - trives. På den måten utvikles det eierskap, man tar godt vare på stedet og forebygger hærverk.

 

Utendørsaktivitet og klima

Utendørsaktiviteter i Midt-Norge (63 ° nord) blir ofte begrenset av været. Spesielt regn i kombinasjon med vind er faktorer som har negativ innvirkning og begrenser sosiale sammenkomster utendørs.

Det beskyttede uteområdet øker brukervennligheten og utvider sesongen for fotballturneringer, treninger og andre organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det semi-transparente taket er også trukket delvis nedover som vegg og etablerer et gunstig mikroklima på uteterrassen. De permanente benkene, "loungen" er sentrale elementer og øker attraktiviteten som uformelt oppholdssted.

I tillegg til klima, er det en lang og mørk vinter i Trondheim. Belysningskonseptet for bygningen øker brukervennligheten, sikkerheten og gjør klubbhuset attraktivt uansett årstid.

 

Funksjon og brukbarhet

Klubbhuset har to etasjer som er knyttet sammen med utvendig trapp.

Hovedetasjen inneholder et forsamlingslokale til 60-80 personer, kontor, kjøkken, garderobe, toaletter og et oppholdsrom med fasiliteter for «banevakten» - en vaktordning med tilstedeværende voksne på ettermiddag og kvelder. Klubbsalen og inngangssonen er planlagt som fleksible områder som kan dekke flere behov som møterom, foaje, garderobe, sekretariatet mm.

Kjøkkenet er forlenget med et utekjøkken i bakkant av det overdekkede uteområdet. Dette benyttes ved utendørs arrangement, og kan utvides ved behov ved å heise opp en eller flere av portene til bakenforliggende kjøkkenbenk- og lagerarealer.

I kjelleren er det garderober, tekniske rom, lager og vaskerom - innenfor strukturen av opprinnelige betongkonstruksjoner.

 

Bærekraft/Miljø

Det er rettet fokus mot en arealeffektiv løsning som reduserer materialforbruk, kostnader og oppvarmingsbehov. Det klimatiserte bygningsvolumet er kompakt og godt isolert.

Nettingen som er brukt i "loungen" og i trapperekkverk er gjenbruk fra fotballmål. Terrassen, utendørs trapp og deler av fasaden er kledd i ubehandlet, lokal malmfuru (100% kjerneved). Som innvendige gulv er det valgt keramiske fliser og PVC-fritt banebelegg.

 

Detaljering / materialer

Siden bygningen skulle oppføres med en kombinasjon av dugnad, elever fra videregående skole og profesjonelle håndverkere er det lagt vekt på å tegne ut alle detaljer. Av samme årsak er det valgt enkelt gjennomførbare løsninger bygget med med standard tilgjengelige materialer.

Innvendig er det brukt en gjennomgående material- og fargepalett for å oppnå en ryddig og ensartet helhet.

De innvendige veggene mot klubbsalen består av plassbyggede glassvegger av standard kryssfiner. Klubbsalen er av akustiske grunner kledd med spaltepanel.

Utvendig er klubbhuset kledd med malt tømmermannspanel som er enkelt å vedlikeholde. Terrassen har tak, og delvis vegger, av en konstruksjon av limtre dekket med translusente polykarbonatplater.

 

Utsmykning

Utsmykningen av klubbhuset til IL Trond er utviklet som del av prosjektet. På fasaden er det tekster og illustrasjoner laget av ungdommer i klubben. De nåværende og tidligere landslagspillerne Markus Henriksen og Odd Iversen har begge spilt fotball i IL Trond i sin ungdom og storformatfigurer av dem dekorerer inngangene.

Skilting og utvendig belysning er spesialdesignet og integrert i den arkitektoniske utformingen.

 

 

www.archdaily.com

 

Club house for sports club Trond by Bjørke Arkitektur, Trondheim