Paneldebatt hos Urbanistene

October 15, 2015 admin

Tenketanken Urbanistene inviterte til paneldebatt om brukerinnvolvering i byutvikling. Midt i Bjørke Arkitekturs interessefelt – og en interessant debatt ble det!

urbanistene_paneldebatt
Fra programmet:

“Medvirkning er å arbeide sammen. Alle planforslag skal i følge norsk lovgivning legge til rette for et samarbeid med de som berøres av det, men fungerer dette i praksis? Tenketanken Urbanistene inviterer til paneldebatt om medvirkning, hvor vi vil diskutere dagens situasjon, hva som kan bli bedre, og hvordan vi kan oppnå dette. Og om det egentlig er noe poeng i å drive med medvirkning.
Panelet består av:
Kristin Solhaug Næss
Kristin Solhaug Næss er arkiekstudent, og har jobbet mye med brukerinvolvering i reelle prosjekter, blant annet i prosjektet Veita på Marinen, et samarbeid mellom studentene, Pstereo-festivalen og Trondheim kommune.
Jon Gunnes
Jon Gunnes er politiker for Venstre, hvor han er en forkjemper for miljøvennlig byutvikling. Han er sentralstyremedlem, leder for Sør-Trøndelag Venstre og sitter i formannskapet i Trondheim bystyre.
Runa Bjørke
Runa Bjørke er arkitekt i Bjørke Arkitektur, og jobber med medvirkning som en sentral del av praksisen. Kontoret har blant annet vunnet Trondheims byggeskikkpris for deres arbeid med Trond IL sitt klubbhus.
Bjørnar Sandberg
Bjørnar Sandberg studerer geografi ved NTNU, er styremedlem i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening, har vært sentralstyremedlem i Natur og ungdom.
Vi ser frem til en spennende debatt, og ser frem til å se deg der!”