UTVIDELSE AV TAUTRA MARIAKLOSTER

Det eksisterende Mariaklosteret på øya Tautra i Trondheimsfjorden er tegnet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor og sto ferdig i 2006. Klosteret er i vekst og det er behov for flere rom i tillegg til en sykehjemsavdeling slik at eldre nonner kan fortsette å bo på klosteret selv om de trenger pleie.

Pr september 2017 har vi utabeidet et ideprosjekt som skal utvikles videre når finansiering av en slik utvidelse er på plass. I mellomtiden pågår også brukerinnsiktsarbeid og arbeid med overordnede rammer og tekniske avklaringer.

Arkitekter: Bjørke Arkitektur AS og RF Arkitektur i samarbeid med arkitekt Pål Berntzen.

Oppdragsgiver: Tautra Mariakloster

Beliggenhet: Tautra, Frosta kommune

Prosjektering: 2017 -

Bygging:

Status: Innledende fase

Areal: 500 m2 innendørs, 500 m2 uteareal/gresstak

Kostnad:

Tautra_s1_Side_1
Tautra_s1_Side_2
Tautra_s1_Side_3
Tautra_s1_Side_6
Tautra_s1_Side_5
Tautra_s1_Side_4
Tautra_s1_Side_7