Category: Uncategorized

March 30, 2015 admin

Konferransen var et must for alle som er opptatt av entreprenørskap og innovasjon! Under overskriften “Love, Peace and Entrepreneurship” holdt Steffen Wellinger (NTNU/ partner i Bjørke Arkitektur) et veldig interessant foredrag.

February 28, 2015 admin

Spennede, tverrfaglig konferranse og workshop om hvordan Trondheim kan utvikles til å bli en smart, helsefremmende by. Steffen Wellinger (NTNU/ partner i Bjørke Arkitektur) var en av innlederne til workshop´en på dag 2.  Foredragets tittel var Happy (active) Trondheim – om merverdiene av aktivitetsskapende arkitektur for samfunns- og byutvikling.

February 20, 2015 admin

Helt greit å jabbe litt om ting man brenner for! JABB er en serie uformelle møter skapt for å diskutere prosjekter og interesser.  På JABB #21 var det vår tur, og vi ville snakke om arkitektur, lykke og helse.

January 23, 2015 admin

Bjørke Arkitektur var et av kontorene som ble presentert da NAL arrangerte temakveld om trearkitektur og wildcardordningen på studio:beta i Trondheim. Målsetningen for arrangementet var nettverksbygging og faglige diskusjoner rundt bruk av tre.

December 10, 2014 admin

Studenter ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst fikk hedrende omtale for prosjektet Tremenningen der Steffen Wellinger (NTNU/ partner Bjørke Arkitektur) har bidratt som veileder. Tremenningen hedres for midlertidig arkitektur som er skapt av studenter på dugnad for å gjøre byrom bedre tilgjengelig og aktive.

November 7, 2014 admin

Partner Steffen Wellinger holdt innlegg om sosiale byrom og “væresteder” på folkemøte om utviklingen av kystbyen Brekstad 6.11. Innlegget fokuserte på mulig merverdi for møte og opphold i alle type prosjekter.

October 27, 2014 admin

Ideen om glasshuset kom som opp da “bestillingen” var en enkel bod for lagring av felles hagemøbler i borettslaget Trondhjems Kooperative Boligselskap. Som motsats til å stue møblene vekk for vinteren har glasshusprosjektet istedet blitt en god testarena for aksjonsarkitektur.

October 20, 2014 admin

Via partner Steffen Wellinger, som også er ansatt på NTNU, har Bjørke Arkitektur bidratt til teksten i kapittelet “aktivsskapende arkitektur” i NTNUs innspill til ny folkehelsemelding der også klubbhusprosjektet til IL Trond er trukket frem som et godt eksempel.

September 5, 2014 admin

Vi var så heldige og fikk være med Ørlandet Kommune og Hilde Berntsen fra NTNU på sykkeltur om møte- og væresteder i Trondheim. Engasjerte mennesker  og spennende diskusjoner som passer rett inn i vårt fokusområde aktivitetsskapende arkitektur og design.