GLASSHUSET FILMFESTIVAL

Arkitektur er også å skape fysiske rammer rundt opplevelser. Og noen ganger å skape selve opplevelsen for å vise hvilket potensiale et sted har. "Bestillingen" var en redskapsbod for lagring av felles hagemøbler i borettslaget. I stedet for å stue møblene vekk for vinteren har glasshusprosjektet blitt en god testarena for aksjonsarkitektur. Glasshuset filmfestival er et årlig arrangement som samler barn, unge og voksne i nabolaget til fellesopplevelser til tross for årstid og mørke. Arrangementet inspirerer beboerne til å komme opp med nye ideer for bruk, og bidrar til at stadig flere betrakter det halvoffentlige fellesarealet som et reellt supplement til oppholdsarealet i egen bolig.

Dette enkle bygget ivaretar funksjoner som kunstustillinger, kurskvelder, møter, fellesmiddager,
barnebursdager, fester, avslutninger, bibliotek, kafe, lesekrok, arbeidsrom, lekested ... osvGodt bomiljø kan designes!

Arkitekter: Runa Bjørke og Steffen Wellinger

Oppdragsgiver: Trondhjems Kooperative Borettslag

Beliggenhet: Rosenborg, Trondheim

Prosjektering: 2005

Bygging: 2005

Status: Fullført.

Areal: 20 m2

Kostnad: ca 20 000 kr

 

Dugnadsbasert

Glasshuset filmfest
13 filmfestival plakat