Kommunaldepartementet på besøk

October 8, 2015 admin

Trondheim ByLab er et av prosjektene i plansatsingen mot store byer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  ByLab har søkt tilskuddsmidler til pilot- og forbildeprosjekter innenfor ulike tema for å fremme bærekraftig og attraktiv byurvikling.

Vårt prosjekt “Mobilioteket” er et av hovedprosjektene i arbeidsrommet “Gatelangs” og vi fikk anledning til å holde en prosjektpresentasjon med fokus på metodebruk, prosess og visjon.

Mobilioteket_Søknad-Plansatsingen2

Les hele søknaden fra Trondheim kommune her:

Mobilioteket_Søknad-Plansatsingen