MOBILIOTEKET

Høsten 2014 arrangerte Technoport og Transnova en workshop med tittelen “Share The Problem - kollektive Trondheim”. Hensikten var å bringe aktører fra ulike fag og organisasjoner sammen for å lete etter nye, innovative løsninger på de transportutfordringene Trondheim står ovenfor i årene framover.

Bjørke Arkitektur, Nice Industridesign og Steffen Wellinger valgte å jobbe videre med en ide som vi kom opp med i forbindelse med denne workshopen. Tanken om å fylle en “missing link” mellom det helt private og det helt offentlige transporttilbudet ga inspirasjon til prosjektet “Mobilioteket”. En ny, tilrettelagt infrastruktur med utgangspunkt i et helhetlig bærekraftig syn på hva som påvirker folks mobilitet. 

Pilotprosjektet innebærer reell testing i bybildet gjennom mockups, prototyping og andre metoder for brukermedvirkning. Forberedelser til dette er gjort i 2016.

Arkitekt/Designer: Bjørke Arkitektur, Nice Industridesign, Steffen Wellinger

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Miljøpakken.

Beliggenhet: Trondheim

Prosjektperiode: 2016 -

 

Et pilotprosjekt i “TRONDHEIM BYLAB: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling”, som tildeles midler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

 

 

Forside rapport_Side_01
Forside rapport_Side_04
Forside rapport_Side_05
oversikt
mobilio