Hva arkitektur GJØR er viktigere enn hva arkitektur ER

Arkitektur kan også ha merverdi for både aktivitetsgleden og trivselen som oppstår når folk møtes. Dette er faktorer som henger sammen med helse og lykkefølelse.

Arkitektur som dulter mot aktivitet gjør godt for den enkelte og har stor verdi for miljø og folkehelse  

Bjørke Arkitektur ser derfor alltid etter muligheter for aktivitetsskapende tiltak i prosjektene. 

Arkitektur er fysiske omgivelser som folk lever i og med. Og omgivelser påvirker oss. Hvordan bygninger og steder planlegges har direkte innflytelse på folks atferd som for eksempel nivået av hverdagsaktivitet, uorganisert trening og lek. Ser man trappa eller heisen først når man går inn i et bygg? Kanskje er trappa utformet slik at det er gøy å gå i den? 

 

dscf1008-e1400775423337

Lyset følger deg opp trappen til Trondheim Turistinformasjon (foto: Norwegian Creations)

piano-stairs

Piano Stairs - Berøringssensorer og lyd i trinnene forvandler trappen til piano. (foto: www.news.cn)

opplevelse_lite

LaBaL. Design i bybildet som bringer folk sammen. (foto: Jonas Asheim)

glasshus-bjorkearkitektur

Et lite tiltak, men Glasshuset forstørrer boarealet og utesesongen. (foto: Bjørke Arkitektur)

 

Er merverdi for andre den enkelte oppdragsgivers ansvar? 

Når man bygger må man forholde seg til offentligheten og de fleste ønsker at prosjektet deres framstår positivt for nærmiljøet. Hvorfor ikke bygge klubbhuset, kontorbygget eller nærbutikken slik at det tilfører positiv verdi for alle? Det er oftes mulig å finne fram til gode økonomiske, klimamessige og sosiale løsninger - det handler først og fremst om bevisstgjøring.

Trond klubbhus

IL Tronds klubbhus - Klubbsal og garderober ble til værested for nabolaget. Spørreundersøkelser har vist at aktivitetsnivået blant barn, ungdom og voksne har økt også utenom organisert trening og kamper. (foto: Bjørke Arkitektur)

20120915_194640

Belysningskonsept som integrerer. Det lyser ut av vinduene på klubbhuset - som det også gjør fra boligene i nabolaget som idrettsanlegget ligger i (foto: Bjørke Arkitektur)

trond-a%cc%8apningsfest-_-ute-1

Dugnad og brukermedvirkning hele veien. Eierskap kan designes og er en viktig både for både bruk og kvalitet. Å føle tilhørighet er en verdi i seg selv. (foto: Bjørke Arkitektur)

a001-situajonsplan

Merverdi er også når noe inspirerer folk til nye ideer: Nå vil man realisere et balleksperimentarium utenfor klubbhuset! (ill. Bjørke Arkitektur)