Åpning av ny turistinformasjon i Trondheim

April 8, 2014 admin

Nice Industridesign og Bjørke Arkitektur har hatt ansvaret for utformingen av den nye turistinformasjonen for Trondheim og Trøndelag; fra helhetlig konsept til ferdigstilling av senteret.

Dette har blant annet inkludert situasjonsanalyse, prosjektstyring, planløsning, profilering, interiør- og interaksjondesign.

Ambisjonen vår har vært å skape gode opplevelser og minst ett uforglemmelig øyeblikk for de besøkende og inspirere til utforskning av og gjentatte besøk i selve senteret i tillegg til Trondheim og Trøndelag.

åpning

 

furntiture touristinfo Nice Bjørke

 

Den overordnede ideen har vært å etablere turistinformasjonen som et synlig sted i bybildet og i folks bevissthet. Innovativ teknologi, interaktiv design og strategiske arkitektoniske grep er brukt som virkemidler for å oppnå dette. En annen viktig faktor har vært å gi senteret en tydelig og særpreget identitet gjennom grafikk, fargesetting og materialbruk.

Prosjektet ønsker å formidle at dette er turistinformasjonen i teknologihovedstaden Trondheim og i håndverks- og naturregionen Trøndelag.

entrance touristinfo Nice Bjørkeinteractice touristinfo Nice Bjørke

Om Nice Industridesign:

Nice er et av Trondheims nyeste design og innovasjonskontorer som i hovedsak selger konsulenttjenester innen produkt-, digital- og tjenestedesign. Nice sin ambisjon er å bringe teknologien nærmere mennesket og utvikle brukeropplevelser som begeistrer! Det gjøres ved å mikse sammen god teknologisk forståelse med metoder for å forstå mennesker i ulike situasjoner.

 

Om Bjørke:

Bjørke Arkitektur har vært etablert i Trondheim siden 2011 og jobber med varierte arkitektur- og designoppdrag. Vi vektlegger bærekraftbegrepene miljø, fysisk aktivitet og helse og ønsker å forme funksjonell og samtidig overraskende arkitektur. Samarbeid med brukere og bredt og tverrfaglig nettverk preger prosjektene og prosessen. Bjørke Arkitektur mottok Trondheim kommunes byggeskikkspris i 2013 for utformingen av IL Tronds klubbhus på Rosenborg i Trondheim.

 

Om samarbeidet og hvordan vi har jobbet:

Samarbeidet mellom Nice og Bjørke har vært preget av kontinuerlig dialog om alle elementer og gjennom hele prosessen. Med forholdsvis like fagdispliner og likt verdisett, jobbet vi tett og godt sammen med utformingen av selve hovedkonseptet. Ettersom prosjektet gikk over i faser med detaljering og implementering jobbet vi mer selvstendig med hver vår spisskompetanse, men likevel med løpende kontakt og oppdatering oss imellom.