Bjørke Arkitektur på Technoport “Share the problem”

October 2, 2014 admin

Fremtidens transportsystem for Trondheim var tema på Technoports workshop “Share the problem” 2.oktober 2016:  Hvordan kan man få til å øke summen av kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk med 250% de neste 25 årene?

Interessante innledere hadde fokus på hvordan det jobbes lokalt for å oppnå vekst i kollektivtrafikk, generelle reisevaner og adferdsmønstre, samt spennende forbildeprosjekter for infrastruktur for syklister.

Våre bidrag i diskusjonene dreide seg i stor grad om hvordan man kan  “dulte” mot miljøvennlige transportvalg, men også hvordan man kan redusere selve transportbehovet til bla. fritidsreiser og storhandel gjennom strategisk bruk av arkitektur og design.

Fremtidens transportsystem er et stort og komplekst samfunnstema – kanskje løsningen på problemet er å finne ut hva som er den VIRKELIGE oppgaven? 

Les mer om temaet for “Share the problem” her

technoport